TBL oferă întreaga gamă de lucrări de antrepriză generală și acoperă o varietate de piețe și domenii: industriale, comerciale, vânzare cu amănuntul, ansambluri rezidențiale de lux și clădiri de birouri

Servicii complete de management al terenurilor, proiectare și urbanism, avizare, project management, construcții civile și industriale

Echipă cu experiență la nivel internațional

Servicii și consultanță pentru infrastructură, imobiliare, agricultură, petrol și gaze, minerit etc.

Servicii pentru instituții publice, urbanism, topografie, cadastru, mediu, cultură, patrimoniu

Noi îți obținem toate avizele necesare
pentru ca tu să te ocupi doar de proiectele sau afacerea ta

PREV
NEXT

Îți rezolvăm problemele pentru că avem în cadrul Total Business Land specialiști cu expertiză multiple și experiență extinsă.

 • Furnizarea de servicii de maximă calitate la un preț competitiv.
 • Structurăm echipe de experți în domenii specializate, cu înaltă expertiză națională sau internațională.
 • Mobilizăm echipe multidisciplinare care implementează strategiile clientului și realizează obiectivele clientului pe termen mediu și lung.
 • Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare.

Total Business Land benficiază de o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu experiență de nivel internațional obținută în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

 • Proiectare urbanistică şi mobilitate urbană
 • Elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Suport avizare şi implementare planuri urbanism
 • Studii de oportunitate şi de fundamentare
 • Măsurători topo-cadastrale
 • Ridicări topografice de detaliu
 • Asistență topografică /execuție
 • Lucrări de cadastru sistematic
 • Consultanță juridică clarificări
 • Elaborarea de studii şi documentaţii de mediu
 • Documentaţii de scoatere temporară şi definitivă din fond forestier
 • Studii şi soluţii personalizate pentru: împădurirea terenurilor degradate, proiectarea şi înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi a coridoarelor ecologice
 • Descărcări sarcină arheologică
 • Studii arheologice
 • Elaborarea de studii istorice
 • Consultanță lucrări de restaurare monumente istorice
  • Due diligence pentru orice tip de proiect imobiliar: terenuri și clădiri rezidențiale, comerciale și industriale
  • Ahiziții terenuri, topografie, clarificări juridice și intabulări
  • Arhitectură, inginerie și urbanism
  • Proiectare și execuție
  • Management de proiect și dirigenție de șantier
  • Management terenuri și clădiri
  • Consultanță IT pentru dezvoltare aplicații digitale
  • Business Intelligence și integrare de sistem
  • Management infrastructura IT, intreținere și asistență
  • Elaborare și implementare strategii Smart City
  • Implementare aplicații profesionale: PUG Digital; Registrul Digital; Smart Land
  • Proiectare și execuție lucrări
  • Amenajări de irigații, drenaj și desecare
  • Regularizarea cursuri de apă și indiguiri
  • Amenajări terenuri agricole în pantă și stabilizarea versanţilor
  • Ameliorari terenuri sărăturate și amendarea solurilor acide
  • Nivelarea și modelarea terenurilor agricole
  • Defrișarea și curățirea terenurilor
  • Studii geologice, prospecțiuni și explorare geologică
  • Obținere permise și licențe pentru explorare și exploatare minieră
  • Studii tehnice și proiectare pentru instalații miniere
  • Avize și autorizații, studii și rapoarte de mediu EIA/SEA
  • Acces la terenurile destinate activităților miniere
  • Facilitare și obținere Licență Socială de Operare
  • Arheologie și patrimoniu minier
  • Proiectare şi execuţie reţele și instalaţii de utilizare gaze naturale
  • Proiectare și execuție branșamente gaze naturale pentru consumatori casnici și industriali

  Oferim soluții specifice

  Proiectare, Inginerie și Management pentru Construcții

  • Due diligence proiecte real estate și industrial
  • Proiectare multidisciplinară, Value engineering
  • Realizare SF, DALI, PAC, PTE și asistență tehnică
  • Obținere avize, acorduri și autorizații
  • Project management, Site management  Topografie, Geodezie, Cadastru Sistematic și Sporadic

  • Masurări topografice de detaliu
  • Asistență topografică pentru execuție lucrări construire CF
  • Clarificari topo-cadastrale
  • Intabulări/înscrieri CF
  • Parcelări/dezmembrări
  • Comasări/alipiri
  • Expertize topografice

   

  Studii și Avize de Mediu. Lucrări de Reabilitare de Mediu

  • Evaluări de mediu pentru proiecte industriale în domenii diverse
  • Evaluări strategice de mediu pentru planuri și programe
  • Bilanțuri de mediu, Rapoarte de mediu
  • Evaluări de amplasament, Evaluări adecvate
  • Planuri de management pentru deșeuri
  • Planuri de refacere a mediului
  • Calcul garanții de mediu

  Proiectare Urbanistică și Peisagistică

  • Analiză reglementări context urbanistic
  • Întocmire studii de fundamentare pentru proiectarea urbanistică
  • Elaborare planuri urbanistice de detaliu, zonale și generale – PUD, PUZ, PUG
  • Proiectare amenajări exterioare/peisagistica

   
   

  Arheologie. Restaurare. Arhitectura. Studii istorice

  • Studii de evaluare teoretică și diagnostic arheologic intruziv în vederea delimitării corecte a siturilor arheologice
  • Studii de cercetare arheologică preventivă în vederea obținerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică
  • Studii istorice și arheologice necesare delimitării urbanistice ale zonelor cu valoare de patrimoniu cultural

  Managementul Terenurilor

  • Identificarea deținătorilor și facilitatea relației cu aceștia
  • Raportări către instituții specializate de finanțare (ex. APIA)
  • Analiza și corelarea de baze de date existente, elaborare de soft specializat de management al terenurilor

   
   

  Lucrări de contrucții civile și industriale

  • Proiectare și execuție construcții rezidențiale, nerezidențiale, comerciale și industriale
  • Planificare și dezvoltare proiecte, angajare și gestionare contactori, furnizori și licitații
  • Managementul bugetului și supravegherea calității fazei de construcție
  • Obținere certificate de urbanism, autorizații de construcție și elaborare acte de urbanism - PUG/PUZ/PUD
  • Redactare studii de mediu și obținere autorizații de mediu – EIA/SEA
  • Consolidări și renovări - finisaje interioare și exterioare
  • Montare și racordare instalații electrice, sanitare și termice

  Minerit, Petrol și Gaze

  • Studii de fezabilitate, planuri de încetare a activității
  • Planuri de dezvoltare a exploatării, studii de impact asupra mediului și bilanțuri de mediu
  • Planul de refacere a mediului și proiecte tehnice
  • Studii de evaluare a impactului social și planuri de atenuare a impactului social
  • Reprezentare în față Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
  • Proiectare rețele, instalații și branșamente gaze naturale
  • Execuție rețele, instalații și branșamente gaze naturale
  • Avizare și verificare instalații și rețele gaze naturale

  Produsele noastre digitale

  Cariera ta la Total Business Land

  Căutam specialişti calificaţi pentru a ne consolida echipă. Dacă eşti o persoană dinamică, responsabilă şi ambiţioasă, ne dorim să faci parte din echipa noastră. Vom face tot posibilul să vă oferim un mediu de lucru cât mai plăcut şi vom încerca să fim cât mai atenţi la nevoile voastre.

  Scopul companiei Total Business Land este de a da dovadă de respect şi responsabilitate faţă de angajaţii săi, astfel încât să poată oferi clientului produse de o calitate excelentă cu timp de livrare imbatabil şi cu o calitate garantată.

  Clienții noștri

  Evenimente

  Conferința „Dezvoltarea Strategică pentru Orașe Inteligente”

  Total Business Land susține dezvoltarea strategică pentru orașe inteligente, încurajând administratiile locale ca - pe lângă implementarea unor soluții informatice punctuale - să abordeze sistematic procesul de transformare smart a orașelor pornind de la viziune și strategie, prin implicarea cetățenilor și a liderilor comunităților, a experților, integrând modele de bune practici, schimburi de experiență cu orașe mai avansate în acest proces.

  Marius Todor (stânga) și Marius Bostan (dreapta) - Conferința „Dezvoltarea Strategică pentru Orașe Inteligente”

  Marius Bostan:

  "Pentru mine este o curiozitate că voi sunteți o firma de servicii de geodezie, cadastru, mediu, arhivare și ați intrat și în zona de tehnologie și asta este foarte interesant pentru că ați văzut nevoia clienților și o piață care trebuie satisfăcută."

  Marius Todor:

  “Un Oras Inteligent oferă o viață mai bună și mai frumoasă oamenilor folosind inovarea si dezvoltarea tehnologică, solutiile informatice, internetul. Prin serviciile de consultanță si produsele pe care le oferim ne propunem să susținem administrațiile locale în procesul de schimbare pe care il traversează în trecerea la noul model de dezvoltare urbană - centrat pe cetățean, verde și digitalizare.”

  INDAGRA 2019

  Total Business Land a participat la INDAGRA 2019 cu un produs inovativ – Smart Land Management – soluții informatice destinate agricultorilor.
  Colega noastra Nicoleta Oltean explică agricultorilor ce este și cum îi poate ajuta în muncă Smart Land Management.

  Total Business Land

  oferim consultanță de calitate la nivel național

  Locații

  Strada Herăstrău, Nr. 17
  București, Sectorul 1

  Str. Brândușei, nr. 24
  Alba Iulia, Alba

  Str. Brașovului, nr. 17
  Oradea, Bihor

  Piața Libertății, nr. 3
  Sebeș, Alba

  Program Call Center: 08:00-17:00

  Tel: +40 318 600 316
  Fax: +40 358 710 612
  Email: contact@tblgrup.ro

  Total Business Land

  Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

  TOP