Arheologie

Patrimoniu

Restaurare

Arheologie

Arheologii TBL te ajută să obții Certificatul de Descărcare Arheologică precum și orice alt aviz sau autorizație necesară.

Pentru asta, arheologii noștri se ocupă de Diagnosticul Arheologic Inițial, continuăm cu Cercetarea Arheologică și delimităm zonele protejate acolo unde este cazul. În timp ce tu te ocupi de proiectul tău (imobiliar, industrial, infrastructură, minerit, etc), noi supraveghem arheologic zona. Întocmim pentru tine Studiile Istorice de Fundamentare. Iar dacă ești nevoit să iți susții proiectul în fața Comisiei Nationale de Arheologie sau a Comisiei Naționale de Monumente Istorice, noi vom fi acolo pentru tine și te vom asista sau susține pentru tine.

Cu ce te putem ajuta:

●  Personal de specialitate acreditat, înscris în Registrul Arheologilor din România, cu experiență în toate tipurile de cercetare arheologică;
●  Colaborari cu Instituțiile Muzeale și de profil din România;
●  Rețea internațională de colaboratori care acoperă toată gama de cercetări arheologice specializate - submarin, subteran, minier, condiții periculoase, etc.;
●  Toată gama de servicii conexe - ridicări topografice de specialitate, echipamente și logistică, desenare proiectare şi programe de licenţă pentru topografie și cadastru;
●  Personal pentru asistența arheologilor, utilaje necesare pentru lucrări în teren precum și toată logistica aferentă, cum ar fi decapările mecanice și transportul materialului rezultat.

Ai un obiectiv de Patrimoniu pe care vrei să îl protejezi?

Noi te putem ajuta să restaurezi, protejezi sau să conservi toate obiectivele de partrimoniu cultural (rural, urban, național, UNESCO).

Dacă ai o cladire monument istoric, noi ne putem ocupa de restaurarea și consolidarea ei. Putem restaura și remodela fațade. Ne ocupăm și de interioare, de la restaurarea si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor pâna la dotările interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie).

Vrei să pui în valoare un obiectiv de Patrimoniu?

Ne dorim să te ajutăm să “animi” obiectivele tale de patrimoniu. Pentru asta facem pentru tine activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat. Îți putem digitiza obiectivul, dezvolta website-uri și aplicații de informare.

Ne asigurăm astfel, că obiectivele de Patrimoniu nu sunt pierdute, ci rămân în istorie și devin parte a prezentului și a viitorului.

În final, te vom ajuta să impulsionezi dezvoltarea locală prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Oferim soluții specifice:

Cercetare arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină arheologică sau de delimitare a zonelor protejate

Supraveghere arheologică a unor perimetre afectate de constuirea unor proiecte

Diagnostic arheologic intruziv în vederea delimitării spațiale a unui sit arheologic sau a evidențierii lipsei urmelor de locuire într-un anumit areal

Efectuarea de studii istorice de fundamentare, delimitare și instituire a regimului de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic sau clasate in Lista Monumentelor Istorice (PUG/PUZ)

Personal de specialitate acreditat, înscris în Registrul Arheologilor din România

Personal necalificat pentru asistarea specialiștilor în vederea cercetărilor arheologice

Utilaje necesare decapărilor mecanice și transportului de material rezulta

Ridicări topografice, echipamente de calcul și logistice, desenare şi programe de licenţă pentru diversele specialităţi ale activităţii de topografie, cadastru și proiectare, ArcGIS

TOP