Rețele distribuție și instalații utilizare gaze naturale

Doriți să înființați o rețea de distribuție inteligentă de gaze naturale în localitatea dumneavoastră?

Ne ocupăm de elaborarea studiilor de teren și a Studiului de Fezabilitate necesar aprobării și finanțării investiției.
Asigurăm întrega expertiză tehnică necesară pentru pregătirii tuturor documentațiilor tehnice și avizării investiției.

Vreți să vă racordați la rețeaua de gaze naturale din zonă?

Ne ocupăm pentru dumneavoastră de obținerea soluției de alimentare la sistemul de distribuție a gazelor naturale, extindere rețea și instalație de racordare.
Ne ocupăm și de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare lucrărilor solicitate. Proiectăm și executăm prompt lucrările contractate.

Sunteți un actor public sau privat și aveți nevoie de proiectarea și execuția instalației de utilizare gaze naturale pentru investiția dumneavoastră sau ai nevoie de un pachet complet de racordare?

Va ajutăm în parcurgerea tuturor pașilor pentru atingerea rezultatului. Specialiștii noștri vă vor ajuta să alegeți cele mai bune soluții privind alimentare cu gaze naturale, instalații de racordare și instalații de utilizare.
Elaborăm documentațiile necesare pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare execuției lucrării.

Amplasamentul pe care construiești este traversat de o rețea de gaze naturale în funcțiune?

Proiectăm și executăm devierea rețelei de gaze naturale în vederea eliberării amplasamentului.

Cine suntem

Societate atestată ANRE în domeniul Gazelor Naturale pentru proiectare – PPI, PT, PDIB, PDSB și execuție lucrări - ETI, ET, EDIB, EDSB.

O echipă multi-disciplinară de experți care oferă servicii integrate - proiectare si execuție - pentru retele distributie si instalatii utilizare gaze naturale

De ce noi

Noi vă rezolvăm problemele – deținem o vastă experiență profesională și expertiză în domenii complementare

Avantaje

Mobilizăm echipe de specialiști din domenii complementare, capabile să asume obiective complexe și să le îndeplinească în totalitate

Ne concentrăm asupra adăugării de valoare activității dumneavoastră prin furnizarea de servicii înalt calificate, la costuri competitive

Adaptăm echipele noastre în funcție de nevoile dumneavoastră – experții noștri au capacitatea de a realiza activități în domenii de înaltă specializare

Abordare presonalizată în funcție de industrie

Rețele și instalații gaze naturale

Mediu și gospodărirea agricole

Urbanism și planificare teritorială

Topografie, cadastru și clarificare juridică a terenurilor

Proiectare și construcții industriale și agricole

Îmbunătățiri funciare

Servicii

Proiectare și execuție lucrări

Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale

Instalații de utilizare gaze naturale

Devieri rețea de distribuție gaze naturale

Extindere rețea de distribuție și branșamente gaze naturale

Înlocuiri, reabilitări rețea de distribuție gaze naturale

Refacerea zonelor afectate de lucrările tehnico-edilitare și aducerea la stare inițială a amplasamentelor

Experți

Angajați proprii – certificați pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare

Terți experți cu o expertiză relevantă în domeniul proiectării, execuției si supravegherii lucrărilor de îmbunătățiri funciare

Parteneri naționali cu o experiență relevantă pentru domeniul îmbunătățirilor funciare

TOP