Obținem pentru tine toate tipurile de AUTORIZAȚII și AVIZE de Mediu

Concentrează-te pe afacerea ta

Întocmim toate documentațiile și preluăm activitatea de conformare la mediu

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

Experiența noastră precum şi ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit să îndeplinim obiectivele de business identificate împreună cu clientul.

Configurăm echipe de experţi în domenii specializate, cu înalta expertiză naţională sau internaţională. Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe şi strategiile clientului pe termen mediu şi lung. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare.

Echipa propusă se prezintă ca o entitate structurată, înalt calificată tehnic şi extrem de dinamică, călită în peste 15 ani de activitate susținută în derularea unora din cele mai complexe proceduri de reglementare din România.

Expertiza profesională a fost dovedită de parcursul derularii procedurilor tehnico-administrative asociate de coordonarea/elaborarea/revizuirea studiilor de condiții ințiale, Rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului (RIM), Analiza Impactului Cumulat asupra factorilor de mediu, Rapoarte de Mediu (RM), Analize Sitematice de Risc, Rapoarte de Securitate (RS), Notificări Sevesso, Notificări Espoo, Planuri de Mangement, Modelarea dispersiilor de poluanți în aer și mediu acvatic, Planuri de Gestionare a Deșeurilor, Biodiversity Offset - compensarea impactului asupra biodiversității, Carbon Footprint – Analiza ciclului de viață și amprentei de Carbon, Planuri de monitorizare integrată a factorilor de mediu (construcție, operare, post-operare), Calculul garanțiilor pentru închidere și rebilitare (EFG) și a garanțiilor de răspundere de mediu conform directivei ELD.

Studii de Mediu

AUTORIZAȚII, ACORDURI ȘI AVIZE DE MEDIU

Ne asigurăm că AUTORIZAȚIILE și AVIZELE sunt obtinuțe LEGAL, RAPID și FARĂ întărzieri – astfel încât CLIENȚII noștri să se poată concentra pe BUSINESS-ul de bază. Întocmim toate documentațiile necesare pentru obținerea AUTORIZAȚIILOR și AVIZELOR de MEDIU.

NEVOILE CLIENȚILOR sunt pe primul plan. De aceea inginerii și consultanții TBL pot pregăti:

●  Documentații pentru Autorizații de Mediu (Fişă de prezentare şi declaraţie), Autorizații Integrate de Mediu (Formular de Solicitare și Raport de Amplasament pentru operatorii care intră sub incidența Directivei (IED fostă IPPC);
●  Audituri și evaluari de mediu, Analize de conformare;
●  Bilanţ de mediu de nivel I si II, Evaluări de risc;
●  Monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
●  Plan de management de mediu;
●  Plan de urgenţă internă (Seveso);
●  Politica de prevenire a accidentelor majore (Seveso);
●  Raport de amplasament (IPPC/IED);
●  Raport de securitate (Seveso).

MEDIU PENTRU AGRICULTURĂ

Esti fermier, vrei sa uiti de birocratie si vrei sa respecti toata legislatia de mediu?

Echipa noastra se ocupa de toate aceste probleme pentru tine:

●  Autorizarea fermelor si proiectelor din agricultura pentru toate tipurile de acorduri, avize si autorizatii de mediu;
●  Suprapuneri intre suprafetele exploatatiilor Agricole si zonele Natura 2000 si Arii Protejate – ne asiguram de obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare in conditiile respectarii legislatiei;
●  Gestiune si managementul deseurilor rezultate din activitatile fermelor agricole si zootehnice;
●  Inventarul terenurilor si problemelor de mediu aferente in cadrul exploatatiilor agricole;
●  Reprezentarea proactiva cu autoritățile de mediu si monitorizarea in timp real a obligațiilor de raportare sau masurilor stabilite prin actele de control, autorizatiilor de mediu si de gospodarire a apelor,etc.;
●  Planuri de fertilizare pentru exploatatiile agricole pe baza celor mai bune practice, elaborare si avizare;
●  Elaboram pentru clientii nostrii audituri și evaluari de mediu, analize de conformare si monitorizarea factorilor de mediu.

STUDII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

Preluăm și desfășurăm pentru clienții noștri toate activitățile necesare derulării RAPIDE și EFICIENTE a procedurilor de EVALUARE IMPACT asupra MEDIULUI. Întocmim toate documentațiile necesare, cum ar fi:

●  Notificare/Memoriu de prezentare;
●  Memoriu de prezentare OM 19/2010;
●  Studiu privind condiţiile iniţiale de mediu;
●  Studiu privind evaluarea impactului social şi asupra mediului (ESIA);
●  Raport privind impactul asupra mediului (RIM):
 ○  Campanii de consultare şi dezbatere publică;
 ○  Campanii de informare publică;
●  Modelarea dispersiei poluanţilor atmosferici;
●  Modelarea dispersiei poluanţilor în mediul acvatic;
●  Raport de mediu ( Evaluare Strategică de Mediu);
●  Studiu de evaluare adecvată;
●  Studiu de fundamentare privind protecţia mediului (documentatii de urbanism - PUG, PUZ, PATJ, etc);
●  Studiu de zgomot/hărţi de zgomot;
●  Studiu pentru managementul mirosurilor la unităţi zootehnice;
●  Elaborarea planului de intervenție în caz de poluări accidentale.

EXTERNALIZAREA SERVICIILOR DE MEDIU

TBL poate prelua INTEGRAL activitatea de CONFORMARE la CERINTELE de MEDIU ale clienților noștri:

●  Analiza conformarii și asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legea 211/2011 (și toate modificările ulterioare) cu personal calificat de specialitate;
●  Întocmirea și transmiterea raportarilor periodice către autoritatea competentă de protecție a mediului;
●  Raportările în aplicația electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM);
●  Identificarea obligațiilor de plată la Fondul de Mediu, întocmirea lunară și depunerea declarației la Administratia Fondului pentru Mediu;
●  Asigurarea relației permanente cu autoritățile de protecția mediului

GESTIONAREA PERIMETRELOR MINIERE (CARIERE, BALASTIERE, ETC)

●  Elaborarea documentațiilor de obținere a permiselor/licențelor de exploatare
studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de exploatare, etc.
●  Elaborarea și avizarea planului de gestionare (management) a deșeurilor extractive;
●  Proiect tehnic de refacere a mediului, închidere, reabilitare si reconstrucţie ecologică;
●  Plan de închidere și reabiltare (refacere a mediului) a perimetrelor miniere;
●  Calculul garanțiilor de mediu.
●  Avizare, autorizare si Acces la Terenuri;
●  Lucrări de cercetare si descărcare arheologică;
●  Lucrari de cercetare si explorare geologică;
●  Schimbarea categoriei de folosință;
●  Elaborarea planului/preliminarului de exploatare.

GOSPODĂRIREA APELOR - ACTIVITĂȚI DE MEDIU

●  Documentaţii tehnice pentru acord de preluare ape uzate;
●  Documentaţii tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor;
●  Documentaţii tehnice pentru obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor;
●  Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
●  Modelarea dispersiei poluanților în bazinul hidrografic;
●  Modelarea GIS a undelor de viitură și trasarea zonelor inundabile;
●  Evaluarea impactului de mediu asupra corpurilor de apă, conform prevederilor Directivei Cadru Apă;
●  Analiza conformării și încadrării în excepțiile prevăzute de art 4.7 al Directivei Cadru Apă.

Pentru a ilustra cele relatate mai sus, prezentăm succint o serie de activități relevante în care echipa noastră a fost implicată cu succes:

 • Coodonarea echipelor interdsciplinare de experți independenți (români și internaționali) care au elaborat un număr de peste 50 de documentaţii tehnice de reglementare (studii de Evaluarea Condițiilor Inițiale, Rapoarte de Mediu, Planuri de Management, Analize de Risc, Rapoarte de Securitate, Evaluarea Impactului asupra sănătății populației, etc.);

 • Organizarea și derularea în bune condiții a peste 20 de dezbateri publice la nivel național și internațional;

 • Prezentarea aspectelor tehnice și a rezultatelor evaluării impactului asupra mediului în perioada 2005-2015, în limbile română/engleză, în zeci de întâlniri după cum urmează:

  • Ședințe CAT și întâlniri interministeriale la nivel central, regional si local;

  • Zeci de prezentări în cadrul unor întâlniri sau conferințe/workshop-uri internaționale UNDP/UNEP, WWF, ICPDR, DG Environment, DG Enterprise, Euromines, etc.;

  • Analiza multicriterială, prioritizarea și adresarea a unui număr de peste 10.000 de intrebari primite în cadrul procedurilor de reglementare (EIM, SEA, sedinte CAT, grupuri de lucru, 2 proceduri Espoo) care au fost redactate în limbile română, engleză sau maghiară și însoțite de zeci de studii și rapoarte tehnice pentru fundamentarea soluțiilor tehnice sau alternativelor optime prezentate în raspunsurile la observațiile transmise de publicul interesat;

  • Prezentarea aspectelor tehnice și a rezultatelor evaluarii impactului asupra mediului în cadrul unor audit-uri internaționale: IFC, SRK, URS, Analiști Financiari, Instituții Financiare, etc.

TOP