Fonduri

Europene

Nerambursabile

Accesează fonduri europene

cu ajutorul specialiștilor TBL Grup

Fonduri Europene

Ești în căutarea specialiștilor care să elaboreze strategia de dezvoltare a orașului tău sau a comunei tale?

Nu știi cum să accesezi fondurile nerambursabile pentru cele 490 de apeluri care se vor deschide în anul 2023 în valoare de 36,41 miliarde de euro?

Echipa TBL Grup va scrie pentru tine proiectele și te va ajuta să elaborezi strategia de dezvoltare locală în acord cu noile programe de finanțare europeană a fondurilor.

Contactează-ne acum la: 0760.298.435 sau scrie-ne la contact@tblgrup.ro.

Ce îți oferim?

 

 • Realizarea strategiei de dezvoltare locală și propuneri de proiecte care vor fi finanțate în perioada 2023-2027;

 • Elaborarea documentației de finanțare, verificarea eligibilității, soluții de eficientizare a investiției;

 • Suport în perioada de implementare a proiectelor, inclusiv pentru realizarea achizițiilor publice;

Construim România, elaborând strategia de dezvoltare a localităților.

Elaborăm strategia de dezvoltare a localităților din România.

 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală este importantă deoarece prin acest document se vor stabili direcții generale de dezvoltare a comunității, corelate cu proiectele identificate și finanțate din fonduri europene sau naționale nerambursabile.

În urmă elaborării documentului, se vor propune măsuri și acțiuni, concretizate prin proiecte, care vor avea ca rezultat:

 • Creșterea atractivității orașului/ comunei pentru mediul de afaceri și potențialii investitori;

 • Atragerea de noi turiști prin evidențierea patrimoniului cultural și a infrastructurii turistice;

 • Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din oraș/ comună și motivarea altor locuitor de a migra în această unitate administrativ-teritorială;

Ce s-a stabilit în România?

În ianuarie 2023 a fost dat spre publicare de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un document strategic la nivel național dedicat dezvoltării urbane și anume: Strategia Națională de Dezvoltare Urbană Integrată pentru Orașe Reziliențe, Verzi, Incluzive și Competitive 2022-2035.

Obiectivele și direcțiile de acțiune ale Politicii Urbane a României au fost stabilite pe termen mediu și lung pentru a acoperi două perioade de programare financiară ale UE.

Planul de acțiune 2022-2030 propus conține măsuri pe termen scurt și mediu, urmând că după o evaluarea intermediară, acest document să fie revizuit și extins astfel încât să fie acoperit întreagul orizont de timp al Politicii Urbane.

Politica urbană a României va urmări următoarele direcții:

 

 • Orașe verzi și reziliențe

 • Orașe competitive și productive

 • Orașe juste și inclusive

 • Orașe bine guvernate

Prin urmare, adaptarea strategiilor locale la acest document va reprezenta un obiectiv important al oricărei autorități publice locale urbane.

Acolo unde nu există, realizarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o prioritate imediată, având în vedere deschiderea în anul 2023 a celor 490 de apeluri de proiecte cu finanțare europeană și națională.

Fonduri Europene Nerambursabile pentru domeniul public:

Autoritățile publice locale, județele, orașele și municipiile beneficiază de documentația tehnică și cea de finanțare pentru:

 • Construire/ modernizare/extindere drumuri județene;

 • Modernizare/ anvelopare/ eficiență energetică clădiri publice/ instituții de învățământ;

 • Construirea, modernizarea, amenajarea spațiilor infrastructurii culturale publice (biblioteci, muzee și colecții publice, instituții de spectacole sau concerte);

 • Proiecte deșeuri/ apă- canal/ irigații/ iluminat public/ soluții smart-city;

Fonduri Europene Nerambursabile pentru domeniul privat:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari beneficiază de documentația tehnică și cea de finanțare pentru:

 • Producție/ construcții/ fabrici/ dotări;

 • Agricultură.

De ce TBL Grup activează pe piața de consultanță pentru finanțări europene și naționale?

 • Existența mai multor linii de business în cadrul TBL Grup, ce ne permit să oferim o soluție integrată proiectele clienților;

 • Soluțiile integrate generează: contracte de scriere, documentație de finanțare, documentație tehnică și/ sau de mediu;

 • Cererea pentru realizarea documentațiilor de finanțare în mod integrat este în creștere;

Atenție! Depunerea proiectului european din iunie 2023 va fi condiționată de realizarea Proiectului tehnic. Total Business Land poate genera soluția integrală pentru proiecte de: deșeuri, apă-canal, iluminat public, soluții smart-city, energie, gaze, mediu, construcții drumuri, construcții de clădiri, etc.

Pentru accesarea fondurilor europene specialiștii noștri elaborează documentația tehnică pentru obținerea certificatelor, avizelor și permiselor, toate conform cerințelor emitenților.

Mai mult, proiectele tehnice și detaliile de execuție pentru contracte nu mai sunt o problemă, întru-cât ai suportul nostru și pentru acest segment.

TOP