Cadastru

Topografie

Carte funciară

Cadastru și Carte Funciară

Proprietatea ta trebuie înregistrată corect în registrul Carții Funciare? Ai proprietăți care se suprapun cu ale vecinilor? Vrei să faci o unificare, dezmembrare, clarificare cadastrală? Vrei ca proprietățile tale să fie actualizate corect și la zi în registrul Carții Funciare?

Ne ocupam noi pentru tine, indiferent de tipul de proprietate – terenuri, case, apartamente, pășuni, păduri, etc. Ne asigurăm că toate operațiunile de unificare cadastrală, parcelare, dezmembrări și divizare cadastrală, sunt rapide și corect efectuate. Măsurăm în teren și după aceea actualizăm în Cartea Funciară. Te asistăm în eventualele dispute cu cunoștințe tehnice și legale de specialitate. Noi suntem soluția pentru orice problemă ai avea.

Topografie și geodezie

Sunteți un actor public sau privat și aspirați să realizați proiecte noi și îndrăznețe în comunitățile dumneavoastră sau să vă creșteți afacerile construind o nouă unitate de producție. Atunci când proiectați realizarea unei investiții, vă propuneți să demolați, să edificați o construcție nouă, să modificați limitele unui imobil, să schimbați categoria de folosință iar imobilul (teren cu/fără construcţie) nu este înscris în cartea funciară veți avea nevoie de o documentație cadastrală, de înscrierea imobilelor în cărțile funciare, stabilirea localizării proprietății, a suprafețelor reale ale terenurilor și ale construcțiilor existente.

Suntem aici, la un click distanță să vă soluționăm aceste probleme rapid astfel încât dumneavoastră să vă dedicați proiectelor pe care doriți să le realizați!

Echipa noastră constituită din experți acreditați vă stă la dispoziție 24/7 pentru ca problemele de topografie și cadastru să nu constituie un obstacol în realizarea cu succes a proiectelor dumneavoastră, pentru a beneficia de toate oportunități de dezvoltare și finanțările existente!

Măsurători topografice și întocmirea documentațiilor pentru construcții

Trasarea construcțiilor civile și industriale în funcție de nevoile contructorilor

Întocmirea planurilor topografice analogice și digitale

Întocmirea modelului analogic și digital 3D, incluzând curbe de nivel

Lucrări de urmărire în timp a tasărilor și deplasărilor construcțiilor

Trasarea limitelor de proprietate conform coordonatelor avizate

Realizarea și materializarea rețelelor geodezice

Expertize topografice judiciare sau extrajudiciare

Planuri de situație și amplasament, inclusiv pentru obținerea: PAC, PUD, PUZ, PUG sau a Certificatului de Urbanism

Întocmirea profilelor transversale și/sau longitudinale pentru drumuri, căi ferate, canale, râuri, etc.

Determinarea volumului de pamânt excavat și a materialelor din teren

Trasarea axelor construcțiilor și punctelor caracteristice ale construcțiilor

Cadastru general si sistematic

Vrei să ai un inventar corect și complet al terenurilor din cadrul UAT-ului? Vrei să știi cine sunt titularii drepturilor reale?

Asistăm administrațiile publice locale pentru a realiza inventarul complet al domeniului public și privat, cu toate componentele acestuia. Ne ocupăm de stabilirea sectoarelor cadastrale și a limitelor administrative ale UAT-ului și identificarea amplasamentelor reale ale tuturor terenurilor și imobilelor. Identificăm pentru tine posesorii și deținătorii terenurilor și imobilelor. Ne asigurăm ca oamenii sunt implicați prin campanii de informare publică. Culegem informații reale din teren prin măsurători, actualizare de planuri parcelare, digitizare si georeferențiere, convertirea cărților funciare etc.

TOP