Due diligence pentru investiții în sectorul Industrial, Comercial, Rezidențial

Planificare Urbanistică – PUD, PUZ, PUG

Proiectare Generală, Autorizare și Asistență Tehnică

Ce oferim:

Due diligence pentru investiții în sectoarele Industriale, Comerciale și Rezidentiale


Elaborare documentații fazele S.F. - Studiu Fezabilitate, D.A.L.I. - Documentație avizare Lucrări de Interevenție

Documentații urbanism – PUG, PUZ, PUD și studii aferenteStudii de teren: topografice, geotehnice, hidrogeologice, releveeStudii necesare avizelor pentru planuri urbanistice – Evaluare de Mediu, Evaluare Adecvată, Studii de Gospodărirea Apelor

Proiectare generală - Arhitectură, Rezistență, Instalații, Peisagistică, Drumuri, Poduri

Project management, Site managementElaborare documentații, urmarire și obținere avize și autorizații necesare execuției

Owner’s representative, Peer Review, Progress Monitoring


Asistență tehnică pe perioada execuțieiDue diligence pentru proiecte de investiții în sectoarele Industriale, Comerciale, Rezidentiale

Te ajutăm să obții informații complete despre investiția planificată

 • Situația juridică
 • Evaluarea restricțiilor juridice privind dezvoltarea investiției - servituți, drepturi de trecere, etc.
 • Regimul și istoricul cadastral
 • Evaluarea tehnică – studii geotehnice, expertiză tehnică
 • Evaluarea accesului rutier, identificarea utilităților supra și sub-terane, disponibilul de putere și capacitate al acestora
 • Evaluarea impactului reglementarilor de mediu asupra investiției
 • Analiza regimului urbanistic, indicatori urbanistici
 • Evaluarea fezabilității proiectului
 • Potențiale obstacole

Planificare Urbanistică – PUD, PUZ, PUG

Elaborăm Planuri Urbanistice de Detaliu - PUD, Planuri Urbanistice Zonale - PUZ și Planuri Urbanistice Generale - PUG

 • Planuri de situație și amplasament, reambulare topo cadastrală necesară obținerii CU și elaborării PUD, PUZ, PUG
 • Studii de fundamentare necesare planurilor urbanistice
 • Studii necesare obținerii avizelor solicitate pentru planuri – Evaluare de Mediu, Evaluare Adecvată, Studii de Gospodărirea Apelor
 • Documentație Aviz de Oportunitate
 • Memoriul General, Regulament Local de Urbanism și Piesele desenate corespunzătoare planului urbanistic
 • Asistență privind adoptarea și implementarea planului

Proiectare Generală, Autorizare și Asistență Tehnică pe perioada execuției

Asigurăm servicii de proiectare completă: Arhitectură, Peisagistică, Rezistență, Instalații, Drumuri, Poduri.

Obținem avizele și autorizațiile necesare și asigurăm studii de teren, asistență tehnică și servicii pentru execuție.

 • Realizare studii teren – topografic, geotehnic, mediu
 • Elaborare documentații fazele SF, DALI, PAC, PTE
 • Proiectare Generală – Arhitectură, Rezistență, Instalații, Drumuri, Poduri
 • Proiectare peisagistică
 • Verificare MLPTL pentru documentațiile de proiectare
 • Value Engineering – optimizare soluții
 • Obținere avize și autorizații
 • Asistență Tehnică pe perioada execuției
 • Project Management
 • Construction/Site management
TOP