Parc Industrial Holboca - Dezvoltarea Industriei și Conservarea Mediului

Parcul Industrial Holboca reprezintă un proiect ambițios ce vizează transformarea unei suprafețe de 59.918 metri pătrați din extravilanul comunei Holboca în intravilan, cu scopul de a schimba categoria de folosință din pășune în curți construcții. Această dezvoltare are ca obiectiv principal crearea PARCULUI INDUSTRIAL HOLBOCA, menit să promoveze investițiile și să susțină creșterea economică a zonei în suprafața totală de 300.000 de mp.

Pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă, sa acordat o atenție deosebită valorificării cadrului natural.

Astfel, spațiile verzi din zonă au fost concepute pentru a include fâșii plantate de protecție cu vegetație înaltă, cum ar fi aliniament de arbori, și amenajări de spații verzi în incintă.

A fost stabilită o zonă nonedificabilă de retragere de 5 metri de la aliniament pentru aliniere, care va funcționa ca un spațiu verde de fațadă.

În plus, se propun perdele de spații verzi perimetrale în incintă pe o fășie de 5 metri, astfel încât să se asigure o proporție semnificativă de spații verzi, reprezentând minim 20% din suprafața totală a terenului studiat.

Un alt aspect al acestui proiect este modernizarea circulației, cu scopul de a oferi condiții optime, rutieră pentru siguranță și confort.

Alte obiective publice ale acestui proiect includ: accesul facil la drumurile, confortul participantilor la trafic, reducerea impactului asupra mediului creste si a poluarii fonice. Totodată, se va asigura un număr adecvat de locuri de parcare publice.

Căile de comunicare vor fi organizate conform prevederilor Planurilor Urbanistice Generale locale și a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Holboca.

Circulația carosabilă și pietonală, atât în ​​​​​​​​​​​​​​​​​incintă cât și legăturile exterioare, vor fi asigurate de către investitor, cu un acces direct la drumul județean DJ 248D, prin crearea unei bretele de acces din drumul deja aprobat prin Complexul PUZ Sportiv Holboca HCL 54/ 2021.

Intersecția dintre DJ 248D și drumul de acces către obiectiv va fi dimensionată conform normativelor pentru amenajarea intersecțiilor pe drumurile publice, asigurându-se totodată o semnalizare rutieră în cauză.

În ceea ce privește parcările auto și garajele, acestea vor fi dimensionate conform regulilor și normelor, cu un loc de parcare alocat pentru fiecare 100 de metri pătrați de arie desfășurată, în special pentru construcții industriale și de depozitare.

Zonificarea funcțională arată că zona ce a generat PUZ este dedicată în principal activităților industriale, cu extindere pe verticală până la un regim de înălțime maxim P+1E, fără a depăși 12 metri înălțime maximă.

Pentru a menține coerența, clădirile propuse vor respecta regulile privind amplasarea față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Astfel, se va menține o retragere de 5 metri față de aliniament și o distanță minimă de 5 metri față de limita posterioară.

În ceea ce privește limitele laterale, clădirile se vor retrage cu jumătate din înălțime, dar nu mai mult de 3,5 metri, asigurându-se astfel o arhitectură urbană coerentă și bine integrată în peisajul existent.

Prin implementarea acestui proiect, Parcul Industrial Holboca va deveni un factor important în dezvoltarea economică a zonei, asigurând condiții optime pentru investitori și contribuind la crearea unui mediu înalt de productivitate și eficiență.

Specialiștii TBL Grup contribuie la confortul cetățenilor și dezvoltarea comunităților.

TOP