Portofoliu

Portofoliul nostru

Mediu

Implementarea Directivei privind deșeurile extractive

Licitația a fost lansată ca răspuns la constatările/concluziile raportului de implementare a EWD din 2016. Obiectivul principal al acestui studiu a fost inițierea unui dialog cu autoritățile și părțile interesate pe concepte cheie ale EWD pentru a dezvolta o imagine mai amplă a întregului sector. Mai precis, proiectul a extins discuția la toate fluxurile de materiale din sectorul extractiv pentru a obține o mai bună înțelegere a:

  • numărului de operațiuni extractive per SM (adică o listă cuprinzătoare a tuturor minelor de metal și o prezentare generală agregată la nivelul statelor membre cu privire la celelalte mărfuri)
  • volumelor de diferite/diferitelor mărfuri împreună cu minele de metal și fluxurile de materiale nemetalice și calea către care/metoda prin care sunt desemnate (deșeuri sau altele)
  • măsurilor de precauție/preventie luate cu privire la sănătatea omului și a mediul înconjurător prin gestionarea fluxurilor de materiale „non-deșeuri”

Arhitectură

Grădinița Phoenix Craiova

Arhitecții Total Business Land realizează proiectul de reabilitare a grădiniței Phoenix din Craiova.
Acesta are ca scop îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum și bunăstarea elevilor și a cadrelor didactice, dar și asigurarea creșterii nivelului de educație, de dezvoltare timpurie a copiilor, astfel încât aceștia să capete abilități sociale și capacități de integrare în societate.
Așadar, proiectele companiei noastre merg mai departe de măsurători, calcule sau analize. TBL Grup contribuie prin activitatea sa cotidiana la solidificarea și construirea societății de mâine. Prin acestea dorim să oferim cetățenilor de la mare la mic cele mai bune condiții pentru a-și desfășura activitățile.

Topografie

Campanie de colectare a datelor în satul Ciobănoaia

Ai auzit de dispozitivul UAV (Unmanned Air Vehicle) cu tehnologie de colectare a datelor? Acesta oferă materiale vizuale relevante, sub formă de imagini ortofoto pentru suprafețe mari de teren.
Echipa noastră de topografi folosește această tehnologie pentru a derula campanii de colectare a datelor raster, folosind o dronă de ultimă generație, produsă de cei de la eBee. Precizia obținută este de 2.5cm/px, oferind, astfel, o calitate ridicată a ortofotoplanului.
Aceste imagini reprezintă o parte din materialele ortofoto pe care le-am obținut realizând o astfel de campanie în satul Ciobănoaia din județul Buzău.

Clienții noștri

TOP