Portofoliu

Portofoliul nostru

Urbanism

Parc Industrial Holboca - Dezvoltarea Industriei și Conservarea Mediului

Vizează transformarea unei suprafețe de 59.918 metri pătrați din extravilanul comunei Holboca în intravilan, cu scopul de a schimba categoria de folosință din pășune în curți construcții. Această dezvoltare are ca obiectiv principal crearea PARCULUI INDUSTRIAL HOLBOCA, menit să promoveze investițiile și să susțină creșterea economică a zonei în suprafața totală de 300.000 de mp.

Pentru a menține coerența, clădirile propuse vor respecta regulile privind amplasarea față de aliniament și limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Astfel, se va menține o retragere de 5 metri față de aliniament și o distanță minimă de 5 metri față de limita posterioară.

În plus, se propun perdele de spații verzi perimetrale în incintă pe o fășie de 5 metri, astfel încât să se asigure o proporție semnificativă de spații verzi, reprezentând minim 20% din suprafața totală a terenului studiat.

Proiectare

Revitalizarea și reactivarea Parcului IC Bratianu

Specialiștii TBL Grup contribuie la revitalizarea și reactivarea parcului IC Bratianu din Oradea. Proiectul face parte din portofoliul de proiecte derulate de către municipalitate, axate pe reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea parcurilor publice, tinând cont de noile tendințe în utilizarea spațiului public urban.

Soluțiile propuse în proiect au ca obiectiv principal creșterea accesului populației la ecosisteme sănătoase, urmărindu-se reabilitarea spațiilor verzi existente și îmbunătățirea acestora. Parcul IC Bratianu, în prezent un parc în care se desfășoară activități sportive, se va bucura de intregirea și modernizarea specificului, prin reabilitarea și revitalizarea vechilor zone de activitate, cât și prin propunerea unora noi.

Noile propuneri vor pune accent și pe obiectivele importante regăsite în parc (ex. Grupul statuar IC Bratianu) și se vor aduce echipamente noi care vor ajuta în buna funcționare a parcului (fântâni pentru băut apă, toalete ecologice cu autospălare, chiar și vestiar și duș ecologic).

Proiectare

Modernizarea Parcului 22 Decembrie

Modernizarea parcului 22 Decembrie constituie un moment important în dezvoltarea municipiului Oradea.

Terenul de joacă va avea două suprafețe distincte. Prima suprafață va fi realizată parțial cu pardoseală antișoc în două tonuri deschise. Cea de a doua zonă va avea un strat suport de așchii din lemn de 9-12 cm.

Pe o suprafață din tartan turnat vor fi amplasate aparate de fitness.

Fântâna alcătuită din beton armat și finisaj antiderapant, va avea sistemul de stropire la nivelul solului și va fi acompaniat de spot-uri LED multicolore și un sistem de sonorizare.

Proiectare

Modernizarea Parcului Libertății și amenajări în Lunca Crișului

Specialiștii noștri sunt implicați în prezent în 4 proiecte de revitalizare și reactivare a parcurilor din Municipiul Oradea, implementarea cărora va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor.

În cadrul proiectului de modernizare a Parcului Libertății și amenajărilor din Lunca Crișului, prin intervenții minim invazive, specialiștii TBL Grup au proiectat lucrări de intervenție pentru ameliorarea disfuncționalităților prin stabilirea unor zone care să satisfacă toate necesitățile unui astfel de spațiu.

Mediu

Implementarea Directivei privind deșeurile extractive

Licitația a fost lansată ca răspuns la constatările/concluziile raportului de implementare a EWD din 2016. Obiectivul principal al acestui studiu a fost inițierea unui dialog cu autoritățile și părțile interesate pe concepte cheie ale EWD pentru a dezvolta o imagine mai amplă a întregului sector. Mai precis, proiectul a extins discuția la toate fluxurile de materiale din sectorul extractiv pentru a obține o mai bună înțelegere a:

  • numărului de operațiuni extractive per SM (adică o listă cuprinzătoare a tuturor minelor de metal și o prezentare generală agregată la nivelul statelor membre cu privire la celelalte mărfuri)
  • volumelor de diferite/diferitelor mărfuri împreună cu minele de metal și fluxurile de materiale nemetalice și calea către care/metoda prin care sunt desemnate (deșeuri sau altele)
  • măsurilor de precauție/preventie luate cu privire la sănătatea omului și la mediul înconjurător prin gestionarea fluxurilor de materiale „non-deșeuri”

Arhitectură

Grădinița Phoenix Craiova

Arhitecții Total Business Land realizează proiectul de reabilitare a grădiniței Phoenix din Craiova.
Acesta are ca scop îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educativ precum și bunăstarea elevilor și a cadrelor didactice, dar și asigurarea creșterii nivelului de educație, de dezvoltare timpurie a copiilor, astfel încât aceștia să capete abilități sociale și capacități de integrare în societate.
Așadar, proiectele companiei noastre merg mai departe de măsurători, calcule sau analize. TBL Grup contribuie prin activitatea sa cotidiana la solidificarea și construirea societății de mâine. Prin acestea dorim să oferim cetățenilor de la mare la mic cele mai bune condiții pentru a-și desfășura activitățile.

Topografie

Campanie de colectare a datelor în satul Ciobănoaia

Ai auzit de dispozitivul UAV (Unmanned Air Vehicle) cu tehnologie de colectare a datelor? Acesta oferă materiale vizuale relevante, sub formă de imagini ortofoto pentru suprafețe mari de teren.
Echipa noastră de topografi folosește această tehnologie pentru a derula campanii de colectare a datelor raster, folosind o dronă de ultimă generație, produsă de cei de la eBee. Precizia obținută este de 2.5cm/px, oferind, astfel, o calitate ridicată a ortofotoplanului.
Aceste imagini reprezintă o parte din materialele ortofoto pe care le-am obținut realizând o astfel de campanie în satul Ciobănoaia din județul Buzău.

Clienții noștri

TOP