SPECIALIST SSM

SPECIALIST SSM

Îţi doreşti să faci parte dintr-o echipă dinamică cu ambiţii foarte mari? Atunci înseamnă că semănăm şi ne dorim să ne trimiţi CV-ul tău la resurse.umane@tblgrup.ro pentru a putea stabili o întâlnire.

Candidatul Ideal:

 • Experienta in proiecte constructie infrastructura rutiera mare – Drumuri nationale/Drumuri expres/Autrostrazi
 • Cel putin 5 ani experienta pe o pozitie asemanatoare – resurse umane – SSM;
 • Experienta in utilizarea aplicatiilor specifice;
 • Abilitatea de a prioritiza sarcini si responsabilitati multiple;
 • Abilitati de a lucra eficient atat in echipa cat si independent.

Descrierea jobului

 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pe fiecare loc de munca si post de lucru;
 • Intocmirea fiselor individuale de protectia muncii la angajare si efectuarea instructajului introductiv general;
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie
 • Elaborarea instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
 • Propunere atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin lucratorilor, corepunzator functiilor exercitate, consemnare in fisa postului;
 • Verificarea cunoastintelor si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatati in munca, stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Elaborarea tematicii de instruire si stabilirea periodicitatii , asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, verificarea cunoastintelor si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Evidenţierea posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, precum si pe cele care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Tinerea evidenţei echipamentelor de muncă si a echipamentelor individuale de protectie, urmărirea ca verificările periodice, dotarea, inlocuirile, etc, să fie efectuate conform legislatiei in vigoare;
 • Informeaza angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate.
 • Elaborarea rapoartelor privind incidentele / accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile legale;
 • Stabilirea modului de organizare şi responsabilizare privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Intocmirea fiselor individuale pentru angajare si efectuarea instructajului introductiv general a noilor angajati;
 • Intocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor salariaţilor la locurile de muncă;
 • Reglementarea lucrului cu foc deschis şi a locurilor de fumat;
 • Organizarea instruirii personalului;
 • Urmarirea cadrului tehnic sau personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
 • Mentine relatia cu autoritatile in ceea ce priveste documentatia ce trebuie depusa/trimisa, conform reglementarilor legale

Descrierea companiei

Total Business Land este o companie dinamica, cu o activitate in permanenta dezvoltare, prezenta pe piata serviciilor de consultanta profesionala in urmatoarele domeniii:

- Topografie si cadastru general
- Servicii si studii de mediu
- Arheologie preventive si studii istorice
- Proiectare urbanistica
- Servicii de consultanta in inginerie si dezvoltarea proiectelor
- Servicii land management

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate. Experiența noastră precum şi ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit să îndeplinim obiectivele de business identificate împreună cu clientul. Configurăm echipe de experţi în domenii specializate, cu înalta expertiză naţională sau internaţională. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare. Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe şi strategiile clientului pe termen mediu şi lung.

TOP