OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

Îţi doreşti să faci parte dintr-o echipă dinamică cu ambiţii foarte mari? Atunci înseamnă că semănăm şi ne dorim să ne trimiţi CV-ul tău la resurse.umane@tblgrup.ro pentru a putea stabili o întâlnire.

Identificarea postului

Denumirea postului: Operator introducere, validare si prelucrare date
Departamentul / locaţia: Departament teren
Nivelul postului: Execuţie

Descrierea postului

1. Scopul general al postului:
Practicanţii unei astfel de ocupaţii sunt specializaţi în introducerea şi prelucrarea datelor din documente.

2. Competenţe personale:
Să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);

Atribuţii

• să verifice conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele/mediile primare
• să salveze periodic şi în situaţii critice datele introduse şi păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate
• să restaureze la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile
• să selecteze şi să verifice datele înainte de a le introduce în calculator
• să preia datele de pe documentele/mediile primare şi le introduce în calculator
• să corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct
• să gestioneze suporturile magnetice şi asigură securitatea acestora
• să efectueze prelucrarea primară a datelor introduse
• să asigure buna funcţionare şi întreţinerea a echipamentelor cu care lucrează
• să asigure transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul şi asigură securitatea acestora
• sã cunoascã elementele ce concurã la realizarea operaţiei în sine, interdependenţa lor
• sã execute conform documentaţiei tehnologice lucrãrile solicitate în parametrii optimi
• să pregãtească, să elaboreze şi să redacteze materialul documentar;
• să obţină informaţii de specialitate
• să se preocupe de perfecţionarea pregătirii profesionale
• să se preocupe de planificarea activităţii proprii
• să se preocupe de elaborarea materialului documentar
• să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei

Va fi răspunzător şi utilizează:
Baze de date

Descrierea companiei

Total Business Land este o companie dinamică, cu o activitate în permanenţă dezvoltare, prezentă pe piaţa serviciilor de consultanţă profesională în următoarele domenii:
- Topografie şi cadastru general;
- Servicii şi studii de mediu;
- Arheologie preventive şi studii istorice;
- Proiectare urbanistică;
- Servicii de consultanţă în inginerie şi dezvoltarea proiectelor;
- Servicii land management.
Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate. Experiența noastră precum şi ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit să îndeplinim obiectivele de business identificate împreună cu clientul. Configurăm echipe de experţi în domenii specializate, cu înalta expertiză naţională sau internaţională. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare. Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe şi strategiile clientului pe termen mediu şi lung.

TOP