Consultant Fonduri Europene

Consultant Proiecte Fonduri Europene

Îţi doreşti să faci parte dintr-o echipă dinamică cu ambiţii foarte mari? Atunci înseamnă că semănăm şi ne dorim să ne trimiţi CV-ul tău la resurse.umane@tblgrup.ro pentru a putea stabili o întâlnire.

Candidatul ideal

 • Absolvent(ă) de studii universitare (juridice, economice sau tehnice);
 • Competențe și cunoștințe în domeniul accesării fondurilor nerambursabile;
 • Absolvent cursuri de specializare în domeniul Manager de proiect / Expert achiziții publice / Formator / Evaluator proiecte;
 • Cunoștințe cu privire la legislația în materie și a instrucțiunilor specifice aplicabile proiectelor europene;
 • Cunoștințe cu privire la legislația achizițiilor publice;
 • Experiență în elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene – participarea în elaborarea și implementarea a cel puțin 5 proiecte finanțate din fonduri structurale;
 • Abilități de comunicare;
 • Persoană atentă la detalii, proactive, deschis(ă) la noi experiențe de învățare și dezvoltare continuă;
 • Dorința de a lucra într-o echipă dinamică și tânără, într-un mediu în continua schimbare.

Descrierea jobului

 • Scriere/implementare proiecte Fonduri Europene Nerambursabile în perioada curenta a programului de finantare;
 • Mentinerea legaturilor cu institutiile publice in vederea obtinerii in termen a documentelor necesare desfasurarii activitatii;
 • Consultarea in permanenta a modificarilor legislative referitoare la obtinerea avizelor si acordurilor;
 • Pregatire, verificare si depunere documentatii in vederea depunerii la verificatorii de proiecte;
 • Evaluarea tehnica si financiara a documentatiilor de achizitie publica;
 • Elaborare documente specifice activitatii.
 • Evaluarea eligibilității potențialilor clienți, în funcție de soluțiile de finanțare;
 • Identifică informațiile și soluțiile necesare accesării de finanțări nerambursabile, în concordanță cu documentele de referință aferente soluției de finanțare identificate;
 • Verificarea documentelor primite din partea clienților, la realizarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, a unor declarații și anexe;
 • Întocmirea cererilor de finanțare în vederea obținerii finanțării nerambursabile;
 • Suport pe parcursul etapei de contractare a proiectelor, contribuind la verificarea documentelor primite din partea clienților și la realizarea răspunsului adresat autorităților;
 • Suport și asistență acordată beneficiarilor în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă: derularea procedurilor de achiziții, elaborarea documentației de plată / rambursare, elaborarea rapoartelor de progres, a documentațiilor de întocmire a notificarilor / actelor adiționale etc.
 • Asigură managementul implementării proiectului (planificare, organizare, monitorizare și control)
 • Întocmirea dosarelor de achiziție/plată/rambursare precum și a altor documente specifice implementării proiectului precum notificări, rapoarte, acte adiționale;
 • Întocmirea documentele necesare pentru activitatea de informare și publicitate conform cerințelor fiecărui proiect.
TOP