Generăm plusvaloare
proiectelor clienților noștri

MEDIU • URBANISM • DEZVOLTARE PROIECTE

Echipă cu experiență la nivel internațional

TOPOGRAFIE • ARHEOLOGIE • CADASTRU

Îndeplinim obiectivele de business stabilite

PREV
NEXT

CE FACEM?

Oferim servicii integrate acoperind următoarele domenii principale: topografie-cadastru, servicii de mediu, arheologie şi studii istorice, urbanism, consultanță implementare proiecte.

 • Măsurători topo-cadastrale
 • Ridicări topografice de detaliu
 • Asistență topografică /execuție
 • Lucrări de cadastru sistematic
 • Consultanță juridică clarificări
 • Elaborarea de studii şi documentaţii de mediu
 • Documentaţii de scoatere temporară şi definitivă din fond forestier
 • Studii şi soluţii personalizate pentru: împădurirea terenurilor degradate, proiectarea şi înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi a coridoarelor ecologice
 • Descărcări sarcină arheologică
 • Studii arheologice
 • Elaborarea de studii istorice
 • Consultanță lucrări de restaurare monumente istorice
 • Proiectare urbanistică şi mobilitate urbană
 • Elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Suport avizare şi implementare planuri urbanism
 • Studii de oportunitate şi de fundamentare

TOTAL BUSINESS LAND

Depășim așteptările clienților

TBL

Total Business Land

Experiența noastră precum și ariile de expertiză pe care le acoperim ne permit să îndeplinim cu success obiectivele de business stabilite cu clientul.
 • Generăm plusvaloare proiectelor clienților prin furnizarea de servicii de maximă calitate la un preț competitiv.
 • Structurăm echipe de experți în domenii specializate, cu inaltă expertiză națională sau internațională.
 • Mobilizăm echipe multidisciplinare care implementează strategiile clientului și realizează obiectivele pe termen mediu și lung. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare.
Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

Oferim soluții specifice:

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU GENERAL

 • Masurări topografice de detaliu
 • Asistență topografică pentru execuție lucrări construire CF
 • Clarificari topo-cadastrale
 • Intabulări/înscrieri CF
 • Parcelări/dezmembrări
 • Comasări/alipiri
 • Expertize topografice

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ / STUDII ISTORICE

 • Realizarea studiilor de evaluare teoretică și identificarea siturilor arheologice
 • Realizarea studiilor de diagnoză arheologică intruzivă în vederea corectei delimitări a siturilor arheologice
 • Realizarea studiilor de cercetare arheologică preventivă în vederea obținerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică și/sau a avizelor
 • Realizarea studiilor istorice (și arheologice) necesare delimitărilor urbanistice ale zonelor cu valoare de patrimoniu cultural clasificat și/sau reperat

PROIECTARE URBANISTICĂ

 • Planuri Urbanistice Generale
 • Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu
 • Studii de oportunitate
 • Studii de fundamentare și fezabilitate
 • Studii de pre-fezabilitate

SERVICII CONSULTANTA DEZVOLTARE PROIECTE

 • Due diligence, facilitare acces la terenuri
 • Asistență pe parcursul proiectarii, suport avizare/autorizare, schimbarea categoriei de folosință
 • Project Management, Construction Management si asistență punere în funcțiune
 • Management și optimizare operare

MANAGEMENTUL TERENURILOR

 • Identificarea terenurilor
 • Analiza topo-cadastrala
 • Evaluarea juridică a terenurilor
 • Relația cu autoritățile statului

Cariera ta la Total Business Land

Căutam specialişti calificaţi pentru a ne consolida echipă. Dacă eşti o persoană dinamică, responsabilă şi ambiţioasă, ne dorim să faci parte din echipa noastră. Vom face tot posibilul să vă oferim un mediu de lucru cât mai plăcut şi vom încerca să fim cât mai atenţi la nevoile voastre.

Scopul companiei Total Business Land este de a da dovadă de respect şi responsabilitate faţă de angajaţii săi, astfel încât să poată oferi clientului produse de o calitate excelentă cu timp de livrare imbatabil şi cu o calitate garantată.

TOTAL BUSINESS LAND

consultanță de calitate

Strada Armindenului, Nr. 2
București, Sectorul 1

Strada Brândușei, Nr. 24
Alba Iulia, Alba

Tel: +40 318 600 316
Email: contact@tblgrup.ro

Total Business Land

Oferim consultanță în domenii de infrastructură / resurse minerale / mediu / arheologie / urbanism / cadastru

Total Business Land

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

TOP