• Echipa cu experiență de nivel internațional
 • Indeplinim obiective de business
012
Infrastructura rutiera si urbana
Mai mult
 • Avizare de mediu
 • Masuratori topo-cadastrale
 • Servicii arheologice
 • Urbanism si amenajarea teritoriului
 • Achizitii terenuri
 • Clarificari juridice
 • Documentatii de expropiere
 • Urbanism Proiectare, avizare, executie
 • Alimentare apa si retele de canalizare
 • Statii de epurare, energie electrica, instalatii / retele gaz
 • Restaurare imobile, topo-cadastru
Exploatarea resurselor minerale
Mai mult
 • Analize mineralogice
 • Managementul licentelor de explorare si exploatare
 • Acces la terenuri, schimbarea categoriilor de folosinta, proiectare, avizare
 • Planuri de inchidere si monitorizare post-inchidere.
Proiecte si consultanta
Mai mult
 • Analize personalizate
 • Management proiecte industrial end-to-end
 • Clarificarea situatiei juridice a terenurilor, achizitionate
 • Avizare si autorizare, management si executie, punere in functiune
 • Proiectare multidisciplinara
 • Eligibilitate, asistenta tehnica
 • Elaborare cerere de finantare
 • Management de proiect in faza de implementare
Fond forestier
Mai mult
 • Studii si solutii
 • Clarificarea juridica a terenurilor
 • Analize mineralogice
 • Documentatii de scoatere temporara si definitiva din fond forestier
 • Studii si solutii personalizate pentru: impadurirea terenurilor degradate, proiectarea si infiintarea perdelelor forestiere de protectie si a coridoarelor ecologice
Doriti o oferta?
Mai mult
Contactati-ne acum

pentru o oferta detaliata

CONTACTEAZA-NE

Oferim solutii specifice:

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU GENERAL

 • Clarificări topo - cadastrale
 • Intabulări/prima inscriere CF
 • Măsurători topografice
 • Parcelări/dezmembrari
 • Expertize topografice
 • Comasări/alipiri

AVIZE, PERMISE ȘI AUTORIZAŢII

 • Elaborarea documentațiilor și obținerea permiselor/avizelor/autorizatiilor din partea instituțiilor competente
 • Consultantă / proiectare generală şi de specialitate in vederea autorizarii lucrarilor de investitii

STUDII DE MEDIU

 • Evaluări de mediu pentru proiecte industriale diverse: infrastructură, minerit, hidrotehnica, forestiere, accesare fonduri europene, etc.
 • Evaluări strategice de mediu pentru planuri/programe
 • Bilanțuri de mediu, Raport de mediu
 • Evaluări de Amplasament, Evaluări adecvate
 • Planuri de management pentru deșeuri
 • Planuri de refacere a mediului
 • Calcul garanții de mediu

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ / LUCRĂRI DE RESTAURARE

 • Descarcări de sarcina arheologică
 • SF / proiectare şi execuţie lucrări de restaurare clădiri civile şi monument istoric

PROIECTARE URBANISTICĂ

 • Planuri Urbanistice Generale
 • Planuri Urbanistice Zonale si de Detaliu
 • Studii de oportunitate
 • Studii de fundamentare
 • Studii de pre şi fezabilitate

CONSULTANŢĂ FINANŢĂRI FONDURI EUROPENE

 • Scriere proiecte şi atragere de finantari fonduri EU.
 • Analize personalizate: eligibilitate, asistenta elaboare cerere de finantare, project management pentru faza de implementare.

SERVICII GEOLOGIE SI EXPLOATARE RESURSE MINERALE / NATURALE

 • Explorare geologica, documentatii/rapoarte pentru obtinerea permiselor/licentelor de explorare si exploatare. Analize mineralogice prin entitati independente acreditate.
 • Acces la terenuri, schimbarea categorii folosinta, proiectare multidisciplinara, avizare/autorizare, constructie si monitorizare exploatare, planuri inchidere si monitorizare post-inchidere.

SERVICII JURIDICE

 • Consultantă juridică comercială
 • Clarificări titluri juridice, consultantă de specialitate
 • Succesiuni
 • Inventar bunuri de interes public si privat
 • Strămutări şi/sau relocări

ELABORARE STRATEGII DEZVOLTARE DURABILĂ

 • Realizare studii socio-demografice, economice, istorice, etnografice
 • Facilitarea identificării / analiza nevoilor comunitare și aspirațiilor de dezvoltare ale comunităților prin consultări publice
 • Elaborare documente strategice

SERVICII DE BRANDING SI REBRANDING URBAN

 • Creare imagine, brand si identitate localitate
 • Semnalizare stradala și amenajare acces monumente, obiective diverse
 • Comunicare si PR la nivel local, national, international
TBL

Total Business Land

Experiența noastră precum si ariile de expertiză complementare pe care le acoperim ne permit sa îndeplinim obiectivele de business identificate impreună cu clientul.

 • Creăm valoare adaugata clientului – prin furnizarea de servicii de calitate la un preț competitiv.
 • Configurăm echipe de experti in domenii specializate, cu inaltă expertiză natională sau internatională.
 • Mobilizăm echipe multidisciplinare care pot realiza obiective complexe si strategiile clientului pe termen mediu si lung. Adaptăm specificul echipelor la industrii cu înaltă specializare.

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o  experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

ECHIPA

LOREM IPSUM

ASSISTANT MANAGER

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

LOREM IPSUM

MANAGER

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

LOREM IPSUM

MANAGER

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

TOTAL BUSINESS LAND

Indeplinim obiective de business

DIN BLOG

TOTAL BUSINESS LAND

consultanță de calitate

Str. Brandusei Nr. 24,
Alba Iulia, Alba

Tel: +40 318 600 316
Email: office@totalbusinessland.ro

Total Business Land

Oferim consultanta in domenii de infrastructura / resurse minerale /mediu / arheologie /urbanism /cadastru

Total Business Land

Suntem o echipă de consultanți cu competențe pluridisciplinare și cu o experiență de nivel internațional în cadrul unor proiecte industriale de cea mai înaltă complexitate.

TOP